בארץ הזאת

,גם אני נולדתי בארץ הזאת
,והלכתי לאורכה ולרוחבה
גם אבי חלם על הארץ הזאת
,הרבה שנים לפני שהוא בא

,גם אני ניגנתי בארץ הזאת
,שירים שנבטו מאדמתה
,גם אני הגנתי על הארץ הזאת
.אם הסכמתי או לא הלכתי אתה

unnamed.jpg

אך יש כאלה שלוקחים
מונופול על החכמה
הם יודעים יותר טוב ממני
הם יודעים יותר טוב ממך
מה טוב בשבילי מה טוב בשבילך

 

בארץ הזאת11.jpg