בארץ הזאת

,גם אני נולדתי בארץ הזאת
,והלכתי לאורכה ולרוחבה
גם אבי חלם על הארץ הזאת
,הרבה שנים לפני שהוא בא

,גם אני ניגנתי בארץ הזאת
,שירים שנבטו מאדמתה
,גם אני הגנתי על הארץ הזאת
.אם הסכמתי או לא הלכתי אתה

אך יש כאלה שלוקחים
מונופול על החכמה
הם יודעים יותר טוב ממני
הם יודעים יותר טוב ממך
מה טוב בשבילי מה טוב בשבילך