• Facebook

להקת הזהב

המקהלה הייצוגית של גמלאי תל אביב יפו

להקת הזהב תל אביב.jpg

בהפקת אגף הגמלאים והמחלקה למופעים של עיריית תל אביב יפו

%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%94%20%D7%9E%

מנהלת מקהלה

יהודה הגר מנהל מוזיקלי
יהודה הגר

מנצח ומנהל מוסיקאלי

%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%
טינה מסיקה

מנהלת אירגונית

חברות וחברי הלהקה

רונית אלנברג
רונית אלנברג
ולנטינה בורודין
ולנטינה בורודין
ג'ון פולטון
ג'ון פולטון
שושנה קרויטורו
שושנה קרויטורו

זמרת בלהקת הזהב של גמלאי תל אביב

יוסי אלמגור
יוסי אלמגור
נילי חריש
נילי חריש
אריק אגם
אריק אגם
אתי אורן
אתי אורן
בוריס קוזמנקו
בוריס קוזמנקו
פרידה גינדי
פרידה גינדי
יהודה סבטובסקי
יהודה סבטובסקי
שרה מירום
שרה מירום
תמי בצר
תמי בצר
פסח גרף
פסח גרף
שרית כהן
שרית כהן
רבקה מן
רבקה מן
יוסי סובה
יוסי סובה
לורה בר
לורה בר
צילה תמיר ענבר
צילה תמיר ענבר
אמנון גוריון
אמנון גוריון
מירי כהן
מירי כהן
בתיה רוזנקרנץ
בתיה רוזנקרנץ
ישי סולמי
ישי סולמי
לינדה מנשה
לינדה מנשה
כרמלה הררי
כרמלה הררי
פרי גביש
פרי גביש
לב אפשטיין
לב אפשטיין
מרסל פרץ
מרסל פרץ
יוסי גרג'י
יוסי גרג'י
אידה בן שישו
אידה בן שישו
יוסי אבן דוד
יוסי אבן דוד
חנן אשד
חנן אשד
דפנה שפרנק
דפנה שפרנק
צביקה זהר
צביקה זהר
נעמה חנוך
נעמה חנוך
לאה פיטו
לאה פיטו
אילן פרומקיס
אילן פרומקיס
גילה שוילי
גילה שוילי
סמי בן שחר
סמי בן שחר
לוגו עיריית תל אביב.jpg