אביגיל ארד: צ'לו 

 יהודה הגר: פסנתר ואקורדיון 

    תימנה ברוואר